ΣΚΑΜΠΟ-ΚΡΕΒΑΤΙ

Κλειστό: 75 x 75 cm ή 85 x 75 cm
Ύψος: 42 cm

Ανοιχτό: 75 x 195 cm ή 85 x 195 cm
Ύψος: 42 cm